Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Ecolovers.pl, znajdującego się pod adresem www.ecolovers.pl.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu jest:

Ecolovers Karina Krzywa

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 57G

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5571667740

REGON: 367500391

3. Zawartość stron sklepu jest własnością administratora i jest prawnie chroniona. 

4. Administrator oświadcza, że poszczególne strony sklepu Ecolovers.pl są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym od treści stanowiących zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa osób trzecich. 

II. Cel zbierania danych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników sklepu w celu oraz zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze sklepu (zakładanie kont, składanie za ich pośrednictwem zamówień, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji itp.). 

2. Za zgodą użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Prawo dostępu

1. Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania, wstrzymania ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.

2. Administartor sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez administratora sklepu mają jedynie współpracownicy administratora, zajmujący się obsługą sklepu.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe użytkowników, w celu realizacji zamówień, mogą być udostępnione podmiotom trzecim - firmie kurierskiej DPD Polska oraz serwisom płatności elektronicznej.

V. Oświadczenie administratora w kwestii ochrony danych osobowych

Administrator sklepu oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Pliki cookies

1. Administrator sklepu internetowego Ecolovers.pl informuje, że strona www.ecolovers.pl używa plików cookies.

2. Użytkownik przeglądając stronę www.ecolovers.pl wyraża zgodę na używanie plików cookies poprzez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

3. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z przeglądania strony.

4. Ecolovers.pl używa plików cookies jedynie w celach statystycznych.

5. Tożsamość użytkownika sklepu Ecolovers.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.